Vordering uitbesteden?

Meer informatie

Wilt u meer informatie omtrent onze werkwijze en tarieven ontvangen of, geheel vrijblijvend, eens van gedachten wisselen over de mogelijkheden van incasso in uw specifieke situatie, dan nodigen wij u uit dit kenbaar te maken door het hieronder staande formulier in te vullen en te verzenden.

Veel gestelde vragen

Hoe geef ik een vordering uit handen?
Als u voor de eerste keer een vordering uit handen wilt geven is het verstandig om eerst telefonisch contact met ons op te nemen voor overleg. Wij kunnen dan samen vaststellen of incasso überhaupt zinvol is en of u de betrokken debiteur correct in gebreke hebt gesteld. Ook kunnen wij u dan aangeven welke gegevens er door u aangeleverd dienen te worden om een incassoprocedure te kunnen opstarten.
Op welk moment draag ik een vordering het beste over?
Wanneer uw factuur na vervaldatum niet is betaald en op uw aanmaningen niet afdoende door uw klant wordt gereageerd, is het moment aangebroken waarop u uw vordering ter incasso kunt overdragen. Normaliter gebeurt dat tussen de 2 en 2.5 maand na factuurdatum.
Hoelang duurt een doorsnee incasso traject?
De doorlooptijd van een incassotraject is afhankelijk van veel factoren. Betreft het een B2B of B2C vordering, wat is de hoogte van het te vorderen bedrag en/of wordt de verschuldigdheid betwist. Kan een zaak langs minnelijke weg worden afgewikkeld of moet er een gerechtelijke procedure worden gestart?
Wat geldt is dat wij er alles aan doen om zo snel mogelijk resultaat te behalen, immers is dat in uw en ons belang.
Hoe benadert Plaggemars mijn klant?
Wij huldigen het principe: Ga om met de ander zoals jezelf ook behandeld wilt worden. Wanneer je elkaar verstaat, kom je in gesprek en volgt er altijd een oplossing. Om dit te bereiken communiceren wij zowel per email, per post als per telefoon, terwijl ook een bezoek ter plaatse tot de mogelijkheden behoort.
Is Plaggemars gecertificeerd?

Plaggemars Incasso heeft betrouwbaarheid en kwaliteit  hoog in het vaandel staan en wil dat uitdragen door zich te conformeren aan de criteria van het Incasso Keurmerk.

In deze criteria zijn regels en normen vastgelegd waaraan Plaggemars Incasso zich houdt en waarop wordt toegezien door het onafhankelijke Keurmerkinstituut te Zoetermeer.

Datum van het laatst afgegeven keurmerkcertificaat is 15 december 2023.

Is Plaggemars NVI lid?

Jazeker! Samen met de NVI streeft Plaggemars Incasso naar een verdere professionalisering van de branche en een verbetering van het imago.

Heeft Plaggemars het Incasso Keurmerk?

Plaggemars Incasso heeft betrouwbaarheid en kwaliteit  hoog in het vaandel staan en wil dat uitdragen door zich te conformeren aan de criteria van het Incasso Keurmerk. In deze criteria zijn regels en normen vastgelegd waaraan Plaggemars Incasso zich houdt en waarop wordt toegezien door het onafhankelijke Keurmerkinstituut te Zoetermeer. Datum van het laatst afgegeven keurmerkcertificaat is 15 december 2023.

Sla ook de juiste toon aan...

Wij zijn trots op de jarenlange samenwerking met ondermeer onderstaande relaties. Uiteraard voegen wij u graag hieraan toe.