Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van Plaggemars Incasso normaliter binnen 2 werkdagen een schriftelijke bevestiging dat uw klacht in behandeling is genomen.

Vermeld bij uw klacht voor zover van toepassing de volgende gegevens:

  • Dossiernummer;
  • Uw naam, bedrijfsnaam, volledige adres, uw (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres;
  • Een duidelijke, korte en bondige omschrijving van uw klacht.

Aan de hand hiervan wordt, conform de klachtenprocedure, uw klacht gecategoriseerd en een intern onderzoek opgestart, waarbij het streven is om u binnen 14 werkdagen van een inhoudelijke reactie op uw klacht te voorzien. Mocht deze termijn niet haalbaar zijn, dan ontvangt u hiervan bericht.

Plaggemars Incasso is lid van de Nederlandse Vereniging van Incassobureaus (NVI) en conformeert zich aan de klachtenprocedure van het KIGID.

Wanneer onze reactie op uw klacht voor u niet bevredigend is, hebt u derhalve de mogelijkheid om via onze vereniging gebruik te maken van deze geschillenregeling en kunt u contact opnemen met de NVI, postbus 1004 te 3800 BA Amersfoort of kijk op www.nvio.nl

Attentie: het KIGID toetst uitsluitend of Plaggemars Incasso zich aan de gedragsnormen houdt. Het inhoudelijk beoordelen van een vordering is niet aan het KIGID, maar aan de rechter voorbehouden.

Een klacht?

U kunt deze per email of per post aan ons kantoor kenbaar maken. Stuur een brief aan:
Plaggemars Incasso
Postbus 201
3740 AE Baarn

Op klik op de knop en meldt uw klacht via e-mail.

Sla ook de juiste toon aan...

Wij zijn trots op de jarenlange samenwerking met ondermeer onderstaande relaties. Uiteraard voegen wij u graag hieraan toe.