Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van Plaggemars Incasso normaliter binnen 2 werkdagen een schriftelijke bevestiging dat uw klacht in behandeling is genomen.

Vermeld bij uw klacht voor zover van toepassing de volgende gegevens:

  • Dossiernummer;
  • Uw naam, bedrijfsnaam, volledige adres, uw (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres;
  • Een duidelijke, korte en bondige omschrijving van uw klacht.

Aan de hand hiervan wordt, conform de klachtenprocedure, uw klacht gecategoriseerd en een intern onderzoek opgestart, waarbij het streven is om u binnen 14 werkdagen van een inhoudelijke reactie op uw klacht te voorzien. Mocht deze termijn niet haalbaar zijn, dan ontvangt u hiervan bericht.

Plaggemars Incasso is lid van de Nederlandse Vereniging van Incassobureaus (NVI) en conformeert zich sinds 1 april 2024 aan de klachtenprocedure van het Kifid.

Wanneer onze reactie op uw klacht voor u niet bevredigend is, hebt u derhalve de mogelijkheid om gebruik te maken van deze geschillenregeling en kunt u contact opnemen met het Kifid, postbus 93257 te 2509 AG Den Haag of kijk op Kifid.nl

Attentie: het Kifid toetst uitsluitend of Plaggemars Incasso zich aan de gedragsnormen houdt. Het inhoudelijk beoordelen van een vordering is niet aan het Kifid, maar aan de rechter voorbehouden.

Een klacht?

U kunt deze per email of per post aan ons kantoor kenbaar maken. Stuur een brief aan:
Plaggemars Incasso
Postbus 201
3740 AE Baarn

Klik op de blauwe button en meld uw klacht via e-mail.

Sla ook de juiste toon aan...

Wij zijn trots op de jarenlange samenwerking met ondermeer onderstaande relaties. Uiteraard voegen wij u graag hieraan toe.