Incasso abonnementsgelden

Incasso van abonnementsgelden

De incasso van abonnementsgelden is een specialiteit van ons kantoor. Wij kunnen gerust stellen dat wij pionier zijn op dit gebied. Inmiddels maken veel uitgevers van digitale en print content, vakbladen, publiekstijdschriften en kranten, al decennialang naar tevredenheid gebruik van deze vorm van dienstverlening.

Daarnaast hebben de afgelopen jaren ook diverse partijen die zich professioneel met abonnementenbeheer bezighouden de weg naar ons kantoor gevonden.

De reden hiervoor is dat wij onze jarenlange expertise en ervaring op dit gebied graag delen met onze opdrachtgevers en hen actief bijstaan met de inrichting van de aanmaningsprocedure tot aan het effectief incasseren van abonnementsvorderingen. Dat alles vanuit de wetenschap dat het mogelijk is om én succesvol achterstallig abonnementsgeld te incasseren én daarbij de relatie met de abonnee te behouden.

Ondersteund door onze data-gedreven systemen, hoogwaardige communicatietechnieken en slim gebruik van software, zijn wij in staat om o.a. de uitwisseling van informatie tussen ons kantoor en onze opdrachtgevers zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Daarnaast zijn wij houder van het Incasso Keurmerk en ISO 27001 gecertificeerd, hetgeen voor u extra zekerheden biedt.

De toon maakt de muziek

Door onze jarenlange ervaring hebben wij geleerd dat de ene abonnee andere niet is. Waar bij de ene abonnee een e-mail goed werkt, wordt door een ander een telefoontje op prijs gesteld. Goed luisteren, persoonlijke aandacht en onze jarenlange ervaring zorgen voor het beste resultaat.

Mogelijke uitkomsten

Wij starten een incassoprocedure normaliter altijd eerst langs minnelijke weg. Dit traject heeft vier mogelijke uitkomsten:

 • Directe betaling
  De abonnee betaalt n.a.v. onze actie direct de totale vordering, inclusief rente en incassokosten.
 • Betalingsregeling
  De abonnee heeft niet de mogelijkheid om de vordering in één keer te voldoen. In overleg treffen wij dan een betalingsregeling met de betreffende klant en zien toe op de naleving hiervan.
 • Compromis
  Het komt voor dat het uitblijven van betaling van uw factuur te maken blijkt te hebben met een verschil van mening over de kwaliteit van de levering/dienst of daarmee samenhangende zaken. In dergelijke situaties proberen wij te bemiddelen en tot een voor beide partijen aanvaardbaar compromis te komen.
 • Geen enkele reactie of betaling
  Uiteraard komt het voor dat ook wij geen reactie krijgen of er niet in slagen om uw vordering langs minnelijke weg te incasseren. In zulke gevallen treden wij met u in overleg of maken wij op voorhand afspraken over de mogelijkheden om bijvoorbeeld via een juridische procedure uw vordering alsnog betaald te krijgen.

Persoonlijke kennismaking

Net zo goed als dat wij de dialoog aangaan met de debiteuren van onze relaties, maken we ook graag persoonlijk kennis met nieuwe opdrachtgevers. U bent dan ook van harte welkom voor een kennismakingsgesprek bij ons op kantoor in Baarn. Met evenveel plezier komen wij uiteraard ook graag bij u langs.

Bel ons gerust of maak een afspraak via de website. Wij spreken u graag.

Incasso uitbesteden?

Wilt u meer informatie over het uitbesteden van uw incasso en wat wij daarin voor u kunnen betekenen? Neem dan direct contact met ons op om een afspraak te maken.

+31 (0)35 541 1201

 

Of laat ons u bellen:

 

Terugbelverzoek >

Sla ook de juiste toon aan...

Wij zijn trots op de jarenlange samenwerking met ondermeer onderstaande relaties. Uiteraard voegen wij u graag hieraan toe.