De juiste toon voor het beste resultaat

Wij helpen u met uw vordering

Wij zijn al meer dan honderd jaar actief in de incassobranche. Door goed te luisteren naar alle betrokkenen, weten wij inmiddels als geen ander hoe de juiste toon tot het beste resultaat leidt. Je moet deze natuurlijk wel weten te treffen…

Plaggemars icoon

Incasso

Zelf betalingsproblemen krijgen omdat de debiteuren de facturen niet betalen. Daar wil je als ondernemer niet aan denken…
 
Plaggemars icoon

Incasso medische declaraties

Een zorgspecialist is naast zorgverlener ook
ondernemer. Het op tijd betaald krijgen van de declaraties is ook in deze sector van groot belang voor een goede bedrijfsvoering…
Plaggemars icoon

Incasso abonnementsgelden

De afgelopen decennia hebben wij veel ervaring opgebouwd in het succesvol innen van abonnementsgelden. Dat is bij veel uitgevers en mediabedrijven niet onopgemerkt gebleven…
Plaggemars icoon

Vorderingen internationaal

Onbetaalde facturen zijn vervelend, zeker als het om buitenlandse afnemers gaat. Voor succesvolle internationale incasso is kennis van de locale markt doorslaggevend…
Plaggemars icoon

Debiteurenbeheer

Goed debiteurenbeheer valt of staat met de juiste organisatie ervan. Opdrachtgevers hierin ondersteunen is daarom een belangrijke activiteit…

Onze werkwijze

Als een dirigent die voor een goede uitvoering op zoek gaat naar de ruimte tussen de noten, proberen wij altijd de juiste toon te vinden om een vordering langs minnelijke weg te incasseren.

De kunst van het luisteren naar de ander om van daaruit tot een goede dialoog/oplossing te komen, is een onmiskenbaar onderdeel van ons bedrijfs-DNA en naar onze overtuiging cruciaal voor het succesvol afhandelen van een incasso.

Deze klantvriendelijke en toch effectieve manier van incasseren is ingebed in onze processen en wordt geborgd door ons ISO 27001 kwaliteitshandboek.

Het resultaat hiervan vertaalt zich in een verhoogde slagingskans van de incasso van uw vordering en een afname van uw debiteurenrisico en DSO.

De juiste toon voor het beste resultaat.

Sla ook de juiste toon aan...

Wij zijn trots op de jarenlange samenwerking met ondermeer onderstaande relaties. Uiteraard voegen wij u graag hieraan toe.